พกส.สิ้นสุดสัญญาจ้างขาดราชการเกิน 7 วัน

15 กันยายน 2564 : เข้าชม 373 ครั้ง

สหกรณ์ - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

15 กันยายน 2564 : เข้าชม 755 ครั้ง

สหกรณ์ - การปฏิบัติหน้าที่

15 กันยายน 2564 : เข้าชม 727 ครั้ง


การดำเนินการทางวินัย พกส.( update 20 ก.ย.2561)

15 กันยายน 2564 : เข้าชม 1180 ครั้ง