งดโทษทางวินัยโดยว่ากล่าวตักเตือน

18 ตุลาคม 2565 : เข้าชม 90 ครั้ง
แนวคดีปกครอง ละเมิด จนท

18 ตุลาคม 2565 : เข้าชม 80 ครั้งอยู่บ้านพักราชการแล้วเกิดเพลิงไหม้

26 มิถุนายน 2565 : เข้าชม 263 ครั้ง

รวม คำพิพากษาคดีรักษาพยาบาล ที่น่าสนใจ

26 มิถุนายน 2565 : เข้าชม 163 ครั้ง
บำเหน็จตกทอด เป็นมรดก หรือไม่

26 มิถุนายน 2565 : เข้าชม 163 ครั้ง

บทความคดีปกครอง

26 มิถุนายน 2565 : เข้าชม 154 ครั้งรวม พรบ.พลเรือน 2518-2535-2551-2562 เกี่ยวกับวินัย

26 มิถุนายน 2565 : เข้าชม 151 ครั้ง

จุลสารวินัย รวมเล่ม 17 ปี

26 มิถุนายน 2565 : เข้าชม 163 ครั้ง


คำว่า โดยอนุโลม นั้น ใช้อย่างไร

26 มิถุนายน 2565 : เข้าชม 151 ครั้งความเห็น คกก.กฤษฎีกา ละเมิด จนท.

26 มิถุนายน 2565 : เข้าชม 111 ครั้ง


ผู้บังคับบัญชา ของข้าราชการและ จนท.

26 มิถุนายน 2565 : เข้าชม 105 ครั้งคู่มือ กม PDPA สำหรับประชาชน

26 มิถุนายน 2565 : เข้าชม 122 ครั้ง


ระเบียบ สธ เงินบำรุงของหน่วยบริการ

26 มิถุนายน 2565 : เข้าชม 96 ครั้ง
ความเห็นของ คกก.กฤษฎีกา บริหารงานบุคคล

26 มิถุนายน 2565 : เข้าชม 134 ครั้ง

คู่มือการสั่งราชการ จัดทำโดย กพร

26 มิถุนายน 2565 : เข้าชม 144 ครั้ง
กม.ระเบียบ ปกครอง ดูแล ใช้ ที่ราชพัสดุ

26 มิถุนายน 2565 : เข้าชม 137 ครั้ง


การหักกลบลบหนี้เงินเดือนที่ค้างจ่าย

26 มิถุนายน 2565 : เข้าชม 136 ครั้ง

รวมความเห็น คกก.กฤษฎีกา ฉบับย่อ ตค63-มีค64

26 มิถุนายน 2565 : เข้าชม 150 ครั้ง
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างประกอบอาหาร

26 มิถุนายน 2565 : เข้าชม 145 ครั้งอัตราค่ารักษาผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน ว192-2565

26 มิถุนายน 2565 : เข้าชม 151 ครั้ง


ประวัติความเป็นมา รพ.สต.

26 มิถุนายน 2565 : เข้าชม 161 ครั้ง

การจัด อาวุโส ในราชการ

26 มิถุนายน 2565 : เข้าชม 142 ครั้ง