แนวการลงโทษทางวินัยราชการ (ก.พ.)

26 มิถุนายน 2565 : เข้าชม 360 ครั้ง


(รวม) บทความคดีปกครอง-วินัย 2563

26 มิถุนายน 2565 : เข้าชม 217 ครั้ง

พกส.สิ้นสุดสัญญาจ้างขาดราชการเกิน 7 วัน

15 กันยายน 2564 : เข้าชม 666 ครั้ง

สหกรณ์ - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

21 มิถุนายน 2565 : เข้าชม 1232 ครั้ง

สหกรณ์ - การปฏิบัติหน้าที่

15 กันยายน 2564 : เข้าชม 1016 ครั้ง


การดำเนินการทางวินัย พกส.( update 20 ก.ย.2561)

15 กันยายน 2564 : เข้าชม 1477 ครั้ง