การอนุญาตการลาของหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง แต่มีสำนักงานในส่วนภูมิภาค คำสั่งที่ 4408/2537

19 พฤศจิกายน 2561 : เข้าชม 461 ครั้ง

สมัครเข้าอบรม