รับสมัครคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดที่ 2

24 กุมภาพันธ์ 2563 : เข้าชม 427 ครั้ง

ประกาศสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข รับสมัครคณะกรรมการสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข ชุดที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2563

สมัครเข้าอบรม
รับสมัครกรรมการสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข ชุดที่ 2